Förtroendevalda politiker från Liberalerna Örebro kommun

Visa alla politiker

Peter Ahlstrand - Vätternvatten AB Ledamot

Peter Ahlstrand

Vätternvatten AB Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-5117665


Yngve Alkman - Kommunstyrelsen Ersättare

Yngve Alkman

Kommunstyrelsen Ersättare

 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Ledamot
 • ÖBO Omsorgsfastigheter AB Ledamot
 • Örebrobostäder Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-512 21 30


Anderas Anell - Tingsrätten

Anderas Anell

Tingsrätten

Kontaktuppgifter

[email protected]


Zara Anell - Örebro Läns Trädgårds AB Ledamot

Zara Anell

Örebro Läns Trädgårds AB Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Bo Arne Arneson Karlsson - Stadsrevisionen Ledamot

Bo Arne Arneson Karlsson

Stadsrevisionen Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Louice Bäckman Johansson - Förskolenämnden Ersättare

Louice Bäckman Johansson

Förskolenämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Fredrik Beckmann - Tingsrätten

Fredrik Beckmann

Tingsrätten

Kontaktuppgifter

[email protected]


Maria Belik - Gemensam nämnd för företagshälsovård, tolk och översättarservice Ersättare

Maria Belik

Gemensam nämnd för företagshälsovård, tolk och översättarservice Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]
072-2722940


Maria Belik

Klicka på bilden för full upplösning

Britta Bjelle - Stadsrevisionen Ledamot

Britta Bjelle

Stadsrevisionen Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Marie Brodin - Vigselförrättare

Marie Brodin

Vigselförrättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Gunilla Bursell - Jämställdhetsdelegationen Ledamot

Gunilla Bursell

Jämställdhetsdelegationen Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Kerstin Cederström - Länsteatern i Örebro AB Ledamot

Kerstin Cederström

Länsteatern i Örebro AB Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Pia Delin - Funktionsstödsnämnden Ledamot

Pia Delin

Funktionsstödsnämnden Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-827 55 31


Pia Delin

Klicka på bilden för full upplösning

Jag är född i en by i nordvästra Dalarna, Sörsjön. 

Efter 7 åring Folkskola gick jag 3 år på Högre allmänna läroverket i Mora,  där jag tog realexamen 1966. Sen gick jag på Riksyrkesskolan i Västerås och utbildade mig till sekreterare. Fick arbete 1967 på Överståthållarämbetet (Länsstyrelsen i Stockholms stad som blev Länsstyrelsen i Stockholms län 1968) där jag arbetade många år på olika avdelningar. Har tre barn och åtta barnbarn boende i Stockholm. Flyttade till Vänersborg 1993. Läste in 10 ämnen på komvux  under 1963-1964. Fick anställning på Länsstyrelsen i Älvsborgs län och flyttade till Örebro län 1996 eftersom jag fick arbete på Trafikregistret. Är änka sen juli 2021.

 

Jag drabbades av en whiplashskada i januari 1997 (efter en bilolycka) som senare också visade sig bli en förvärvad hjärnstamsskada. Efter ett par år fick jag komma på utredning och hjälp med min smärta. Detta innebar att jag senare engagerade mig i en funktionshinderförening. Sedan dess har jag varit aktiv i många olika funktionshinderföreningar och förbund. Då jag fick stor kunskap om  många olika funktionsnedsättningar och även om LSS lagen anmälde jag mitt intresse för att bli förtroendevald politiker. Jag ville använda mina kunskaper för att påverka och ge de som drabbats allt stöd jag kan. Jag fick plats i nämnden för Funktionsstöd (idag Funktionsstödsnämnden) som ersättare 2015. Senare under mandatperioden blev jag ordinarie ledamot. 2019 blev jag vald till 2:e vice ordförande i Funktionsstödsnämnden. 

 

Denna mandatperiod är jag vald till ordinarie ledamot i nämnden. Jag kommer fortsätta mitt arbete med att kämpa för de som har störst behov av stöd i samhället. Jag ser det som min uppgift i livet.

 

Pia Delin


Adam Furustam - Förskolenämnden Ledamot

Adam Furustam

Förskolenämnden Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
072-5136419


Länkar


Adam Furustam

Klicka på bilden för full upplösning

Anna Grevillius - Kultur- och fritidsnämnden Ersättare

Anna Grevillius

Kultur- och fritidsnämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Christian Hagenvik - Teknik- och servicenämnden Ersättare

Christian Hagenvik

Teknik- och servicenämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Mats Hammarlund - Västerporten Fastigheter i Örebro AB Ledamot

Mats Hammarlund

Västerporten Fastigheter i Örebro AB Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Lena Hansson - Grundskolenämnden Ledamot

Lena Hansson

Grundskolenämnden Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
072-520 18 00


Lena Hansson

Klicka på bilden för full upplösning

Jag vill att grundskolan är en skola där goda grunder skapas så att våra ungdomar sedan kan göra sina vägval i livet.

 

Då behöver vi en skola som ger pedagoger förutsättningar för att kunna erbjuda elever detta. Det vill jag arbeta för!

 

Jag har en yrkesbakgrund som lärare, skolledare och arbete i olika ledande funktioner inom skolan och vill gärna att du
kontaktar mig om du vill diskutera skolan eller har någon synpunkt du vill ta upp.

 

Lena Hansson


Patrik Jämtvall - Kommunfullmäktige Ledamot

Patrik Jämtvall

Kommunfullmäktige Ledamot

 • Bygg- och miljönämnden 2:e vice ordförande

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-6699894


Carina Johansson - Socialnämnden Ersättare

Carina Johansson

Socialnämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Carina Johansson

Klicka på bilden för full upplösning

Christer Johansson - Vård- och omsorgsnämnden Ersättare

Christer Johansson

Vård- och omsorgsnämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Christer Johansson

Klicka på bilden för full upplösning

Dennis Junge - Kommunala Tillgänglighetsrådet Ledamot

Dennis Junge

Kommunala Tillgänglighetsrådet Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Anders Karlsson - Funktionsstödsnämnden Ersättare

Anders Karlsson

Funktionsstödsnämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Barbro Klaeson - Tingsrätten

Barbro Klaeson

Tingsrätten

 • Valnämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Mariana Kosho - Tingsrätten Nämndeman

Mariana Kosho

Tingsrätten Nämndeman

Kontaktuppgifter

[email protected]


Leif Krüger - Kumbro Utveckling AB Ersättare

Leif Krüger

Kumbro Utveckling AB Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Annika Lennermark - Markplanerings- och exploateringsnämnden Ersättare

Annika Lennermark

Markplanerings- och exploateringsnämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Birgitta Lertseus - Landsbygdsdelegationen Ledamot

Birgitta Lertseus

Landsbygdsdelegationen Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Birgitta Lertseus

Klicka på bilden för full upplösning

Mitt första yrke som kartriterska inom lantmäteriet kom att prägla mitt fortsatta studie- och yrkesliv. 

Som 40-talist hade jag inte många förebilder i yrkeslivet. Bägge mina föräldrar jobbade i vårt hembageri i Lillån. Samhällsplanering, kommunal ekonomi och kommunalrätt läste jag med liv och lust i min förvaltarutbildning. Handläggare i byggnadsnämnd passade mig som hand i handske. I min tredje kommun – lilla Tidaholm – breddades mitt erfarenhetsområde med kommunplanering och kompletteringstrafik. Till dess att de s k Åmanlagarna (efter dåvarande Örebrolandshövdingen Valter Åman) kom att inverka på min karriär. Kommunen behövde en personalhandläggare och som lite extrabonus personalstödsarbete åt kyrkan. 

 

När sedan samma behov uppstod inom Kriminalvården fick jag jobbet som personalchef vid Tidaholmsanstalten och jag kom in på mitt andra statliga verksamhetsområde. Tillbaka till Örebro ville jag när min dotter skulle börja skolan 1984. Nu började jag samla både kommunala, landstingskommunala och statliga erfarenheter – främst från personalområdet. Studier har alltid varit min ”bisyssla” och här hade det beteendevetenskapliga området slagsida. Pedagogik blev min ingång till hur vi ”växer som människor”. Vid Örebro universitet fick jag utmaningen att först jobba som jämställdhetshandläggare och sedan som projektledare för ”Könsbalans inom teknikområdet”.  

 

När pensionsålder närmade sig satsade jag på att vidareutbilda mig som magister i utvärdering vid Göteborgs universitet samtidigt som jag halkade in på ett treårigt vikariat som kyrkomusiker. Sedan skaffade jag mig erfarenhet som timintervjuare vid SCB, vilket gav mig förståelse för hur det bäst gick att närma sig personen vid den andra telefonluren för att förbättra statistiken. Jag utvecklade och drev ett projekt på fritiden ”Valborg Aulin Sällskapet” – om en kvinnlig tonsättare, som bodde i Örebro åren 1903-1928. Nu har jag kvar några uppdrag som god man åt äldre människor. 

 

Jag är engagerad i föreningsliv och är spelberoende fritidsmusiker. 

 

Sist, men absolut inte minst är jag mormor åt två grundskolebarn och det är för deras framtids skull som jag beslutat mig för att på L-mandat vara med och förbättra världen!


Mats-Olof Liljegren - Grundskolenämnden 2:e vice ordförande

Mats-Olof Liljegren

Grundskolenämnden 2:e vice ordförande

 • Kommunfullmäktige Ersättare
 • Kommunfullmäktige-valberedning Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-3601919


Länkar


Mats-Olof Liljegren

Klicka på bilden för full upplösning

Jerker Lindgren - Valnämnden 2:e vice ordförande

Jerker Lindgren

Valnämnden 2:e vice ordförande

 • Samrådsorgan för kommunen och det civila samhället Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
076-551 49 01


Jerker Lindgren

Klicka på bilden för full upplösning

Tony Månsson - Tingsrätten

Tony Månsson

Tingsrätten

Kontaktuppgifter

[email protected]


Lars Modig - Örebroporten Fastigheter AB Ledamot

Lars Modig

Örebroporten Fastigheter AB Ledamot

 • Örebroporten Förvaltning AB Ledamot
 • Örebroporten Holding AB Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-37 43 002


Urban Olsson - Kultur- och fritidsnämnden Ledamot

Urban Olsson

Kultur- och fritidsnämnden Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
076-264 51 01


Urban Olsson

Klicka på bilden för full upplösning

Jag är örebroare sedan barnsben men har varit skåning under 20 år. 

Flyttade tillbaka till Örebro 2020 då jag valde pension lite i förtid.

 

Ny i politiken sedan förra året då mina senaste arbeten inte har lämpat sig med kombinationen som kultur och fritidsdirektör i Lund eller skolchef i Kristianstad.

 

Utmaningen för mig i politiken är att hjälpa till att i första hand sätta barn och unga i fokus, arbeta med att ge förutsättningar för det informella lärandet och barn och ungas fria tid men också skapa goda möjligheter för alla Örebroare att få ha en rik fritid med både att utöva och passivt njuta av kultur och idrott i olika utföranden.

 

Urban Olsson


Johanna Reimfelt - Kommunfullmäktige Ledamot

Johanna Reimfelt

Kommunfullmäktige Ledamot

 • Vård- och omsorgsnämnden 2:e vice ordförande
 • Regionala specifika samverkansrådet för social välfärd, vård och omsorg Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-744 40 70


Som socialliberal strider jag för alla människors frihet och egenmakt samtidigt som vi skapar ett samhälle med skyddsnät för den som inte klara av att stå på egna ben. 

 

Det finns flera viktiga frågor, en sådan är äldreomsorgen. Det ska vara värdigt att bli äldre. Samhället är skyldiga våra äldre att göra bättre ifrån sig än vad vi gör. Äldreomsorgen måste bli ett prioriterat område, där ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar all verksamheten.

 

Johanna Reimfelt 


Levi Rönnberg - Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare

Levi Rönnberg

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]
0735029321


Clas Rosdahl - Gustavsvik Resorts AB Ledamot

Clas Rosdahl

Gustavsvik Resorts AB Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Kristin Ryhed - Teknik- och servicenämnden Ledamot

Kristin Ryhed

Teknik- och servicenämnden Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Erik Sjöberg - Socialnämnden 2:e vice ordförande

Erik Sjöberg

Socialnämnden 2:e vice ordförande

Kontaktuppgifter

[email protected]
073-806 36 40


Erik Sjöberg

Klicka på bilden för full upplösning

Föregående mandatperiod hade jag uppdraget som 2:e vice ordförande i Hemvårdsnämnden. Innevarande mandatperiod har jag motsvarande uppdrag i Socialnämnden.

 

Jag är 68 år och pensionär. Har arbetat större delen av mitt yrkesliv i psykiatrin. Jag har jobbat som sjuksköterska, utredare, hälso- och sjukvårdsstrateg och som chef på olika nivåer i organisationen. Jag har utbildning som sjuksköterska och har dessutom en fil.mag. examen från Örebro universitet.

 

Tycker det är viktigt att socialvården arbetar effektivt och i bästa samklang med lagar och förordningar. Jag anser att samarbete inom och utom organisationen är av största vikt för ett högkvalitativt socialt arbete.

 

Erik Sjöberg


Tommy Sjöstrand - Markplanerings- och exploateringsnämnden Ledamot

Tommy Sjöstrand

Markplanerings- och exploateringsnämnden Ledamot

 • Tingsrätten Nämndeman

Kontaktuppgifter

[email protected]


Tommy Sjöstrand

Klicka på bilden för full upplösning

Jag är en strukturerad och flexibel herre i sina bästa år som har ett brett spektrum av erfarenheter. Jag är inne på min andra mandatperiod i Örebro kommun. Jag var även med ett tag under Folkpartitiden men det var så längesen nu.

 

 • Jag är handläggare till min profession med inriktning på miljö och brandskyddsfrågor.

 • Jag driver ett utbildningsföretag

 • Jag sitter i diverse styrelser (den absolut viktigaste styrelseuppdraget är i ÖSK Ungdom där har vi alla en del av vår framtid)

 • Jag tillhör funktionsstaben för ÖSK Handboll med inriktning på evenemangssäkerhet.

 • Jag är nämndeman i Örebro tingsrätt

 

Nu driver jag opposition som ordinarie ledamot för Liberalerna i Mark och exploateringsnämnden.


Ulrica Solver-Gustavsson - Vigselförrättare

Ulrica Solver-Gustavsson

Vigselförrättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Börje Ström - Länsmusiken i Örebro AB Ledamot

Börje Ström

Länsmusiken i Örebro AB Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Willhelm Sundman - Kommunfullmäktige Ledamot

Willhelm Sundman

Kommunfullmäktige Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-352 94 06


Länkar


Willhelm Sundman

Klicka på bilden för full upplösning

Din frihet är värd att försvara och det är precis vad jag kommer göra. 

 

Örebro ska vara en kommun där du känner att dig fri att bestämmer över ditt liv. Ingen ska sätta sig över dig, bestämma över ditt privatliv eller hindra dig att göra det du vill. Kommunen ska vara tillmötesgående och ge dig, din familj och dina grannar möjlighet att själva skapa ett gott samhälle med goda livschanser.  

 

Om du känner dig motarbetad, inte lyssnad till eller ignorerad, hör då av dig till mig så lovar jag att vara din röst i det offentliga.


Berit Tedsjö Vinkler - Bygg- och miljönämnden Ledamot

Berit Tedsjö Vinkler

Bygg- och miljönämnden Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Marianne Thyr - Futurum fastigheter i Örebro AB 2:e vice ordförande

Marianne Thyr

Futurum fastigheter i Örebro AB 2:e vice ordförande

 • Kommunfullmäktige Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Blenda Wallman - Överförmyndarnämnden Ledamot

Blenda Wallman

Överförmyndarnämnden Ledamot

Kontaktuppgifter

[email protected]


Karolina Wallström - Kommunalråd/Gruppledare

Karolina Wallström

Kommunalråd/Gruppledare

 • Kommunfullmäktige Ledamot
 • Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
 • Kommunstyrelsens personalutskott 2:e vice ordförande
 • Kommunstyrelsens trygghetsutskott Ersättare
 • Dialogforum för nationella minoriteter och minoritetsspråk Ledamot
 • Örebro Rådhus AB Suppleant
 • Örebrokompaniet AB Ledamot
 • Vigselförrättare

Kontaktuppgifter

[email protected]
070-341 10 64


Länkar


Karolina Wallström

Klicka på bilden för full upplösning

Gunilla Werme - Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ledamot

Gunilla Werme

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ledamot

 • Kommunfullmäktige Ersättare
 • Kommunfullmäktige-valberedning Ersättare

Kontaktuppgifter

[email protected]


Helene Zeiloth - Tingsrätten

Helene Zeiloth

Tingsrätten

Kontaktuppgifter

[email protected]