Skola

Liberalerna Karolina Wallström, Mats-Olof Liljegren och Gunilla Werme på skolbesök

Liberalerna Karolina Wallström, Mats-Olof Liljegren och Gunilla Werme på skolbesök

Alla barn har rätt till  

en riktigt bra skola

 

Det är för många skolelever som inte når målen på Örebro kommuns grundskolor. Men alla barn kan lyckas om de får rätt förutsättningar. För Liberalerna i Örebro lyser det av kamplust för att skapa den skola som bättre klarar detta uppdrag. 

Kommunalråd Karolina Wallström har under många år arbetat med skolfrågor och hennes engagemang går inte att ta miste på.

 

   – Jag ger mig aldrig! Varenda skolelev ska ha en riktigt bra skola att gå till. Det ska vara en skola som vårdnadshavarna har valt, och alla som behöver och uppfyller kraven får busskort så de kan ta sig till den. Detta oavsett om det är en kommunal eller fristående huvudman. 

 

Barnens rätt till trygghet och skola kommer alltid först för oss liberaler, understryker Karolina Wallström och fortsätter:

 

  – Vi ska ha en skola där kunskapsuppdraget prioriteras och där progressivitet får stå i fokus. För att nå en likvärdig skola behövs utbildade lärare med mer tid till undervisning. Varje elevs utveckling ska följas och målen ska nås.

 

Gunilla Werme, presidieledamot i Programnämnd Barn- och utbildning håller med men för att öka måluppfyllelsen behövs också en bra pedagogisk elevhälsa, mindre klasser och riktiga skolböcker. 

– För att kunna möta varje barn där de är kunskapsmässigt krävs mer tid till varje elev. Färre elever i varje klass ökar lärarens möjligheter att följa upp varje barns kunskaper och utifrån det ge rätt undervisning. Men det räcker inte med det vi måste också ha behöriga lärare, överallt.

 

Eleverna visar upp det SO-arbete de arbetar med för de intresserade företrädarna från Liberalerna.

Eleverna visar upp det SO-arbete de arbetar med för de intresserade företrädarna från Liberalerna.

 

Är det många obehöriga lärare som arbetar inom Örebro kommuns grundskolor?

 

   – Ja, tyvärr är det så och det måste mötas med effektivare rekrytering, målmedvetna satsningar på fortbildning men också bättre löner så vi både kan behålla och rekrytera lärare.

 

Och så något jag verkligen brinner för, riktiga skolböcker! Alla barn i kommunens grundskolor ska få egna, professionellt framtagna skolböcker. Läsplattor och datorer i alla ära men boken har en särställning bland de pedagogiska verktygen. En kombination av bok, papper, penna och digitala medier kommer gynna alla. Läraren kan med färre elever i klassen enklare balansera så varje elev får rätt dos i mixen av allt detta.

 

Mats-Olof Liljegren är 2:e vice ordförande i Gymnasienämnden och han är bekymrad över att det är så många örebrobarn som missar målen.

 

   – Efter nio års obligatorisk skolgång ska alla unga människor ha nått målen i grundskolan. Allt annat är otänkbart för mig. Där är vi inte idag och förra hösten hade vi nästan 300 elever som hade så dåliga betyg att de inte var behöriga till gymnasiet. Så får det inte vara och vi måste ställa högre krav på skolorna.

 

Hur ska skolorna kunna leverera bättre resultat genom att högre krav ställs på dem?

 

   – Först måste vi se till att det blir rättvisa förutsättningar och det sker bäst i växelverkan mellan politiken och skolan. Genom att vi politiker ställer ett tydligare krav på att det är elevens kunskaper som är det viktigaste kan rektorerna prioritera och komma tillbaka till politiken med vad som krävs för att eleverna ska lyckas. Det är för mycket plockande nu med politiska projekt som inte leder till bättre kunskapsutveckling. Varken rektorer, lärare eller skolbarn behöver detta. 

 

Kommer örebroarna märka skillnad på skolresultaten framöver om Liberalerna får styra?

 

   – Ja, absolut! Vi står för ett tydligt ledarskap som fokuserar skolan mot kunskapsuppdraget. Ett ledarskap som lyssnar till professionen och som ger rätt förutsättningar. För oss liberaler är utbildning och en lyckad skolgång oerhört viktigt. Det är vägen till egenmakt och möjligheten till ett eget bra liv. Vi kan inte låta bli att satsa på barn och utbildning. Det ligger liksom i vårt DNA, avslutar kommunalråd Karolina Wallström.

INGEN SKA LÄMNAS EFTER ELLER HÅLLAS TILLBAKA!

 

Alla i skolan oavsett begåvningar och förutsättningar ska bemötas individuellt. Vi måste sluta söka ”normeleven” och att fokusera för mycket på mitten. Vi måste inse att samhällets rikedom är våra olikheter och att vi alla tillsammans bygger den bredd som blir starkast för alla. Vi måste snabbt plocka upp de som faller efter och stimulera de som behöver rycka ifrån.

 

Skolan ska vara en trygg miljö där alla lär sig läsa, skriva och räkna. Många elever sitter dag efter dag i röriga klassrum där kaos råder, och får inte en chans att lära sig det de behöver för att kunna uppnå sina drömmar. Ett kaos är värst för de som har störst utmaningar, därför behövs arbetsro.

 

Lärarnas tid med eleverna är avgörande både för avläsning och kunskapsinhämtning. Vi behöver utveckla arbetssätt och en skolkultur som fokuserar på tidiga åtgärder och kunskapsresultat för alla. Ökad undervisningstid för lärare är en annan åtgärd Liberalerna driver. För det behöver vi anställa andra yrkesgrupper som kan avlasta det som inte är kopplat till pedagogik. Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Det ska inte finnas en enda elev i skolan som ”flyter” igenom skolan utan en personlig utveckling och som förlorar bra chanser till arbete och/eller fortsatta studier.

 

Svensk skola måste få fram rymdfarare, bloggare, undersköterskor med mera. Det finns en framtid och ett arbete för alla. Vårt ansvar är att ha en svensk skola för alla! 

 

Karolina Wallström 
Kommunalråd