Budgetdebatt: Ett hållbart och liberalt Örebro

Vi i Liberalerna har nyligen lagt fram vårt alternativ till övergripande budget för 2025 i kommunfullmäktige.

Daglig verksamhet ska vara utvecklande

Regeringen har bett Socialstyrelsen att undersöka hur daglig verksamhet kan utformas för att de som står läng

Liberalerna: Öppna offentliga toaletter i Örebro nu!

Örebro torsdag 20 juni 2024
Pressmeddelande

Föreskrifter för LSS-boenden kan skärpas

Att en uppföljning av LSS- bostadsföreskrifterna om bostad med särskild service för barn och vuxna har skett

Lång väntan på LSS-stöd och stöd enligt SoL!

Att tusentals får vänta på stöd enligt Lagen om stöd och service, LSS, och Socialtjänstlagen, SoL, gör mig fö

Tvångsgifte och könsstympning måste förhindras!

Enligt nationella kompetensteamet som drivs av länsstyrelsen i Östergötland finns det en betydande risk för a

Jätteras för stöd till personer med funktionsnedsättning

Att stödet till personer med funktionsnedsättning har blivit sämre, både från kommuner som regioner gör mig u