Varför vill Socialdemokraterna alltid skära på skolan?

Den 14 december ska Grundskolenämnden fastställa budget för nästa verksamhetsår.

Vi vill se barnens kunskaper växa i skolan

Liberalerna är ett skolparti som alltid kämpar för barnens rätt till en likvärdig och bra skola.

(L): Bättre samverkan för socialtjänst och skola

Sverige och Örebro står inför stora utmaningar.

Låt proffsen inom förskolan välja pedagogiska verktyg

Vi i Liberalerna genomför nu i regeringsställning flera stora förändringar för Sveriges kommande generationer

Liberalerna vill ha färre elever i klasserna

Jag är en legitimerad lärare med stark passion för skolfrågor som valt att engagera mig politiskt för örebroa

Liberalerna: Vi kräver ökad transparens och delaktighet i lokalbehovsutredningen för Örebroarnas barn och unga

Örebro torsdag 26 oktober 2023
Pressmeddelande