Karolina Wallström

Karolina Wallström (L) Kommunalråd

KAROLINA WALLSTRÖM

Om mig

Karolina Wallström

Örebroarna är mina uppdragsgivare!

Jag vill gärna få ditt förtroende, din röst, att fortsätta skapa ett Örebro där varje människa, oavsett bakgrund, är fri att drömma och skapa sin framtid i trygg gemenskap med andra.

Bor både på landet och i stan!

Jag är 54 år och gift med Urban. Vi har tillsammans två vuxna barn. Vi delar en lägenhet med yngsta son i staden men tillbringar mest tid på vår gård i Glanshammar. Jag gillar stadens puls och möjligheter men också landsbygdens natur, lugn och hästar.

Jag ser mig själv som socialliberal.

Det betyder frihet under ansvar. Självständighet och egenmakt är viktigt men också stort ansvar för mitt och andras agerande. Solidaritet och samarbete bygger ett starkt samhälle. Ensam är liksom bara ensam. Jag tycker olika är lika fint som nödvändigt, mångfald ger mer möjligheter och valfrihet. Till det behövs ett starkt skyddsnät för de med mest utmaningar.

Kunskapsuppdraget måste vara störst!

Eftersom vår omvärld och varje människa ständigt förändras måste lusten och möjligheten att lära sig nytt vara livslångt. Nya kunskaper skapar inte bara utveckling det motverkar också fördomar.

För våra barn är förskola och skola starten på resten av livet. Vi måste ge rätt nyckel till deras och vår framtid. Alla barn är olika och vårt uppdrag är att möta barnen efter deras förutsättningar och behov. Ingen ska hållas tillbaka eller lämnas efter.

Mindre klasser i grundskolan

Vi vill ge varje elev bättre förutsättningar, med mindre klasser ökar möjligheten att eleven når målen. Det ger mer tid för lärare att möta varje elev efter behov i en lugnare studiemiljö.

Lärarnas tid är värdefull

Vi kräver att lärare och förskollärare ska undervisa. Andra yrkesgrupper behöver tas in för att avlasta. Lärare ska inte sköta onödig administration.

Äldreomsorgen

Örebro kommuns äldreomsorg behöver en omstart efter år av nedmontering. Mer resurser är en nödvändighet för att du ska få en trygg och god omsorg. Vi behöver fler händer för att garantera din livskvalitet hela livet.

Språkkrav

För bättre omsorg är språket avgörande. Omsorgspersonalen måste både förstå och kunna kommunicera med dig för att tillgodose dina behov i ditt mående. Liberalerna inför därför språkkrav inom äldreomsorgen.

Tidiga insatser är avgörande

Vi satsar på socialtjänsten, skolan och föreningslivet som alla förebygger kriminalitet. Gängbrottslighet ska inte vara ett alternativ för unga som växer upp i Örebro.

Trafiksituationen är ohållbar i Örebro

Ständiga ombyggnationer skapar frustration, kaos och ökad risk för olyckor. Oskyddade trafikanter möter både bilar och lastbilar som tvingas genom villaområden, ofta i för hög fart. Vi vill införa en ny hållbar plan där åtgärder prioriteras för örebroarnas bästa. Vi exkluderar varken cyklister, bilister, gångare eller annat i vår plan för Örebro kommun.