Örebro måndag 5 december 2022
Pressmeddelande


Liberalernas budget 2023 
för Örebro kommun

Liberalerna fortsätter att vända på pyramiden, det vill säga lägga om stora delar av organisationen och hur resurser prioriteras. Örebro kommun måste, enligt Liberalerna, nå högre kvalitet och bättre effektivitet för att klara den stigande kostnadsutvecklingen och dessutom värna välfärden först.


Liberalernas kommunalråd Karolina Wallström säger:


– Det handlar om att på allvar se till att både resurser och ansvar hamnar längst fram, närmast örebroarna. Först då kan vi klara att både lösa av deras behov och nå målen. Det handlar om att satsa på det nödvändigaste först. Vi är i lågkonjunktur och vi politiker behöver vara modiga och prioritera hårdare. Alla måste spara och ”se om sitt hus”.
 
Satsningar
– Liberalerna satsar mer än de styrande på omsorg och skola. Vi gör inga generella besparingar likt de styrande som osthyvlar bort 1 % på allt, även på de som går på knäna. Liberalerna tycker det är oansvarigt att lägga sparkrav på verksamheter som till exempel vård och omsorg som redan går med mot hundra miljoner kronor i underskott.
– Skolan behöver också resurser istället för sparkrav. Våra barn och ungdomar behöver fler lärare och mer undervisning inte mindre!
 
Besparingar
– Liberalerna skär ner på administration, styrkedja och organisation, speciellt på central nivå. Det är lätt att i jämförelse med andra jämförbara kommuner se att det går att leverera bättre med mindre organisation. Vi har signalerat detta under flera budgetar och vi fortsätter lägga mål om att minska den centrala förvaltningen. Vi avser att Örebro kommun ska minska med 200 medarbetare, och inleda och genomföra det sim går i den redan initierade nya förvaltningsorganisationen. Detta är att effektivisera men också att satsa för att nå bättre resultat. En tydligare och rakare styrkedja med mindre dubbelarbetare ger bättre effekt till en lägre kostnad.


För mer information kontakta
Karolina Wallström (L)
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Tel: 070-341 10 64
E-post: [email protected]
 

Bilaga Storlek
Budget 2023.pdf (6.9 MB) 6.9 MB