Kommunalråd Karolina Wallström:

”Vi fortsätter att flytta resurserna längst fram mot örebroarna genom att minska central styrning och förvaltning till förmån för fler medarbetare i skola och omsorg. Vi skapar rakare och tydligare styrkedjor där cheferna längst fram har större ansvar. Vi både effektiviserar och satsar, för att det behövs i en kommun som vill möta framtiden”

 

SKOLAN

– Skolan är den första av våra satsningar. Utan en väl fungerande skola funkar inte resten av samhällsbygget. Vi satsar på mer resurser där de gör mest nytta, i klassrummet. Under många år av en Socialdemokratiskt styrd kommun har vi sett kontinuerliga neddragningar på skolan. Det måste få ett slut, säger Karolina Wallström och fortsätter:

– Örebroarnas barn ska mötas av proffs, alla som arbetar i våra skolor ska ha rätt utbildning och kompetens. Så är det inte idag och krafttag måste göras. Lärarna tid för undervisning måste öka, rensa ut annat. Och vi måste satsa på bättre studie- och yrkesvägledning.

– Vi satsar på det svensk språket och inför en ordgaranti för förskolans barn. Det är inte acceptabelt att det kan skilja 6000 ord i ordförråd hos barn som ska börja ettan. Här måste förskolan kompensera och vi ställer krav och ger resurser till det.

 

VACCINATIONSKRAV OCH OMSORG

– Vi går vidare med vårt förslag om vaccinationskrav för de som arbetar närmast äldre och sköra personer. Det är självklart för oss att Örebro kommun ska göra allt i dess makt för att skydda och värna. Det ska vara tryggt att bli äldre i Örebro kommun.

– Vi ökar grundbemanningen på kommunens vårdboenden. Den dagen behoven ökar ska samhället finnas där och fler händer behövs för att ge god omvårdnad och öka den sociala tryggheten.

– Den som lever under hot och våld i sitt eget hem måste enklare få hjälp och stöd. Vi inför “Öppen ingång” som i vårt förslag innebär att besök inte behöver bokas. Den som är satt under hot måste kunna söka hjälp på ett säkert sätt. Vi tillsätter också en barnkurator.

– Ytterligare en satsning är ”tak-över-huvudet-garanti”. Vi accepterar inte att människor i Örebro kommun tvingas sova ute.

ETT VÄXANDE ÖREBRO

– Under lång tid har utvecklingen av vår stad och landsbygd präglats av kortsiktiga satsningar med brist på uthållighet och det så viktiga underhållet. Vi investerar i stället i byggnader och infrastruktur som är långsiktigt hållbar. Dessutom avsätter vi resurser till underhållet, något som är eftersatt idag.

– Vi vill stimulera människan till ett aktivt liv. Därför avsätter vi resurser till fritid, kultur och idrott. Fler barn ska kunna komma till både idrottshallar och kulturskolan. Vi bygger nya hallar och vi anställer fler lärare inom kulturskolan.

– Flextrafiken återinför vi så äldre och andra som önskar kan resa tryggt och enkelt i Örebro. Kollektivtrafiken bygger vi ute med fler bussar och hållplatser i hela Örebro kommun. Färdtjänsten måste fungera bättre vilket vi också satsar på. Genom att skrota BRT frigörs resurser.

 

EN SMARTARE KOMMUN

– Vi i Liberalerna har länge hävdat att Örebro kommun har en för stor överbyggnad av både politiker och tjänstepersoner. Nu har en extern utredning gett oss rätt och hela kommunen ställer om. Vi ser dock att takten är för långsam och att mer måste göras. Under 2022 avser vi därför att minska antalet chefer och medarbetare. Även efter denna minskning har Örebro kommun en väldigt stor överrock jämfört med andra likvärdiga kommuner. Vi ser inte att det är rimligt. Örebroarnas bästa måste alltid gå först, inte kommunala tjänstepersoner.

 

SLUTORD

Liberalerna är oroade för framtidens demografiska utveckling samt att intäkterna inte motsvarar kostnaderna. Vi måste omprioritera de resurser vi har och bättre möta upp örebroarnas behov. Vi måste till att vi kan möta varenda elev i skolan på rätt sätt och vi måste se till att ge våra äldre och mest utsatt både rätt och tryggt stöd. Därtill kommer viktiga krav på både sköta underhåll och utveckla staden. För att lyckas med detta kan inte kommunen vara en ensam spelare. Kommunen måste mycket bättre möta och upp samt samarbeta med näringslivet och civilsamhället. Det finns verksamhet vi inte klarar bra i kommunen och då ska inte kommunen med ”en dåres envishet” fortsätta att göra det andra gör bättre. Liberalerna står för ett tydligare, modigare och ett mer inkluderande ledarskap, från oss och i kommunens framtida organisation.

Bilaga Storlek
Liberalernas budget för Örebro kommun 2022 (1.22 MB) 1.22 MB