Varför vill Socialdemokraterna alltid skära på skolan?

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i skolfrågor 1:e ersättare Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Den 14 december ska Grundskolenämnden fastställa budget för nästa verksamhetsår. Jag skulle vilja skriva om de satsningar som nu kommer att göras. Men om det är något man kan lita på så är det att när Socialdemokraterna är med och styr i Örebro kommun så blir det neddragningar på skolan. Så även denna gång och det är obegripligt.

 

Vi har precis fått PISA-rapporten där vi kan läsa om det kraftigaste kunskapsraset i modern tid. I årskurs nio är det 27 procent av eleverna som inte kan räkna basal matematik. I en klass om 30 elever är det alltså åtta av dem i snitt per klass som inte kan räkna ut vanliga vardagliga och enkla matematiska problem. Det är svårt att förstå att detta ens är möjligt.

 

Det är också svårt att förstå att 24 procent av eleverna i årskurs nio inte kan läsa på grundläggande nivå. Det här är ännu mer allvarligt för vi vet att läsning och ordförståelse är grunden till att kunna lära sig allt annat.

 

Vad blir det för samhälle när en så stor andel av befolkningen saknar basala kunskaper? Jag är orolig för hur framtiden ska bli och jag anser att vi måste göra kraftfulla satsningar - nu!

 

Långt innan PISA-rapporten blev offentlig föreslog vi i Liberalerna i Grundskolenämnden att Örebro kommun skulle satsa extra på läsning i de yngre åldrarna. Genom riktade insatser ville vi att skolorna skulle säkerställa att alla elever kan läsa och förstå det de läser då de lämnar årskurs ett. Det avslogs.

Vad är det i Socialdemokraternas ideologi som säger att det ska dras ned på skolan? Sedan de fick makten i Örebro kommun 2011 har de dragit ner resurserna till skolan alla år utom ett då vi hade brinnande pandemi.

Att skylla på regeringen är dubbelfel. Dels satsar regeringen med Liberalerna i spetsen på skolan och dels är det Socialdemokraterna själva som gjort skolan kommunal och vill fortsätta ha den så. Kommunerna ansvarar för cirka 92 procent av skolans budget och staten åtta. Det är det kommunala ansvaret som brister i Örebro kommun.

 

Liberalerna har under alla år lagt kommunala satsningar till skolan. Det gör vi även i år och om vår budget antas har skolan i Örebro kommun 72 miljoner kronor mer i ram. Rektor hade haft mer resurser på sitt bord och möjlighet att göra mer för eleverna och lärarna hade kunnat ägna sig mer åt undervisning än annat.

 

När en vägkorsning är farlig och inte byggs om så fruktar alla att en olycka ska ske. Så blir ett barn på väg till skolan påkört och då byggs vägen om, men då är det försent. Skolan i Örebro kommun är som en farlig vägkorsning. Låt oss bygga om den nu och förhindra att fler växer upp utan basala kunskaper. Låt oss ta tillbaka skolan till grunderna genom att satsa mer på ordning och reda, rätt stöd i tid och att alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna.

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
2:e vice ordförande Grundskolenämnden