Varför säger ni inte sanningen om kameraövervakningen?

Gunilla Werme och Levi Rönnberg

Tack för svaretvårt inlägg om beslutet kring trygghetskameror som tagits i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Synd bara att ni återigen far med osanningar och inte heller nu lyckas referera till aktuell forskning inom området.

Ni påstår att nämnden tagit beslut utifrån aktuell forskning. Det gjorde vi inte!

Ni la fram mycket små delar taget ur sin kontext från en metastudie. Och ni lade endast fram de delar som stärkte er ståndpunkt. Metastudien ni använde är gjord i andra länder än Sverige. I studien kan alla som läser den tydlig se att det inte gjorts tillräcklig forskning i Sverige. Det behövs en utökad studie om kameraövervakning på skolor för att få de svar behövs.

Det är också viktigt att poängtera att ordföranden för nämnden Christopher Hedbom Rydaeus på frågan, hur mycket forskning som ska beaktas i beslut, var tydlig med att man inte ska beakta forskning för mycket för det riskerar att fördröja beslut. Hellre snabbt än rätt för Rydéus med flera alltså?!

Ni var väldigt tydliga att poängtera ert ansvar för att våra kommunala gymnasieskolor har höga trygghetsresultat. Så varför hade ni då så bråttom med att fatta det här beslutet?

Vi tror att detta är ett tecken på klassisk symbolpolitik. Beslut som ska få er att se bra ut i media, ge er en image ni gillar. Problemet blir sen, när beslutet inte får den verkan ni önskat och som Örebro kommun behöver.

Vidare är det anmärkningsvärt att ni far med osanningar kring Liberalernas syn på trygghetskameror. Det stämmer att vi vill ha en kamera på Karolinska gymnasiets skolgård. En kamera som inte kan avläsa medborgares ansikten. Uppgiften den har är att påkalla säkerhetsvakter om någon olaglig aktivitet pågår i ett begränsat område utomhus. Vi är extremt noga med hur den kameran och dess system fungerar.

Detta nya beslut är dock bredare och mer inskränkande. Dessa båda beslut är som att jämföra äpplen och päron, det borde majoriteten förstå. Nu ska förvaltningen ges i uppdrag att sätta upp kameror på allt fler skolor och vi kommer inte politiskt kunna avväga beslut kring varje enskild skola och plats. Vi vet inte vilka kameratyper som kommer sättas upp och för vilka ändamål. Det skulle kunna komma upp kameror som kan avläsa medborgares ansikten, var som helst på våra gymnasieskolor. Detta är någonting helt annat.

Ni avslutar med att skriva “Genom att använda trygghetskameror likt vi gjort på Karolinska gymnasiet kan vi värna tryggheten och integriteten för eleverna”. Vi läser om den meningen några gånger och blir lika förvirrade varje gång. Genom att utöka övervakningen av våra elever är vi alltså med och värnar deras integritet? Hur exakt går den ekvationen ihop? NEJ! Att utöka övervakningen av skolelever med kameror är inte att värna deras integritet.

Vi blev tyvärr inte mer kloka på vad ni vill och beslutat. Det är mycket tråkigt både för oss och för örebroarna. För det är just örebroarna som får ta smällen av er symbolpolitik.

Vi i Liberalerna tycker att örebroarna förtjänar bättre. Det kommer finnas behov av kameror av olika slag efter behov men örebroarna förtjänar beslut som grundar sig i forskning och som inte skyndas på för att en majoritet ska se bra ut i media.

Örebroarna förtjänar ett nytt styre helt enkelt.

 

Gunilla Werme, Liberalerna Örebro kommun
Ledamot Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Levi Rönnberg, Liberalerna Örebro kommun
Ersättare Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden