Motverka antisemitismen i skolan

Mats-Olof Liljegren skolpolitisk talesperson, 2.e vice ordförande grundskolenämnden

Det är med oro vi följer utvecklingen i världen. Människoliv spills i fruktansvärda konflikter där hat och hot tillhör vardagen. För oss svenskar som levt i fred under 200 år är det svårt att begripa att våld är svaret på oenighet. Vår demokratiska fostran ger oss helt andra verktyg att hantera vår verklighet. Så är det inte för en stor del av mänskligheten och 100 miljoner människor är idag på flykt, många av dem från krigets fasor. 

 

Just nu pågår en av alla fruktansvärda konflikter i Mellanöstern där Israel försvarar sig efter den blodigaste attacken på israeler sedan förintelsen. Som nation har Israel rätt att försvara sig men nyhetsrapporteringen är tung och jag frågar mig hur detta ska kunna ta slut? Det går att upprätta diplomatiska förbindelser och dialog mellan nationer, men hur pratar man med terrorister som vill utplåna den ena parten? 

 

Konflikter i andra länder påverkar oss. Det väcker känslor och tankar och kan leda till fördömanden av människor från länder som är i konflikt. Något svenska judar som bott och levt i Sverige i generationer tyvärr fått erfara. Detta trots att de inte har något som helst ansvar för vad som sker på helt andra platser på vår jord. 

Antisemitismen visar sitt fula tryne. 

 

Detta måste mötas med kraft, speciellt i skolan. Där läggs grunden till vårt demokratiska samhälle och den liberala syn vi har på människor; allas lika rätt inför lagen och allas rätt att vara den man är, så länge man håller sig inom lagens gränser. 

 

Skolan ska vara en miljö fri från antisemitism. Det finns ingen tvekan om att skolans läroplan och andra styrdokument är tydliga med att skolan ska arbeta mot antisemitism. Det är av yttersta vikt att vi nu agerar och ser till att det arbetet verkligen fungerar och att skolorna arbetar aktivt för att motverka fördomar som kan leda till våld och hot. 

 

Därför yrkade Liberalerna att grundskolenämnden skulle ge förvaltningen i uppdrag att föra dialog med rektorerna om hur de arbetar mot antisemitism samt, vid behov, påminna om gällande styrdokument. Vi vill också få återrapporterat till nämnden om hur arbetet bedrivs på skolorna för att motverka antisemitism. 

 

Den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, Centerparitet och Moderaterna ville inte säga ja till detta vid sittande nämndmöte utan sköt fram beslutet till nästa nämnd. En onödig försening av ett viktigt beslut vi i Liberalerna menar inte kan vänta. Nu får vi invänta nästa nämndmöte i slutet av mars innan det här viktiga arbetet kan starta, för varför skulle de säga nej?