Majoriteten ska inte tysta oppositonens röst!

Tommy Sjöstrand, Liberalerna Örebro kommun Ledamot Markplanerings- och exploateringsnämnden

Demokratiska utmaningar i Örebro – När majoriteten försöker tysta oppositionens röst.

I den kommunala demokratin spelar oppositionens rätt att yrka avslag på verksamhetsplaner och budgetförslag en viktig roll. Det är genom en sund debatt och olika perspektiv som bästa möjliga beslut kan fattas för medborgarna.

Tyvärr ser vi i Markplanerings- och exploateringsnämnden i Örebro en oroande trend där den rådande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna , Moderaterna och Centerpartiet, verkar försöka inskränka oppositionens möjligheter att utöva sitt demokratiska mandat.

Vid senaste mötet med nämnden förhindrade den socialdemokratiske ordförande oss i Liberalerna att yrka avslag på deras förslag till budget till förmån för vår egen. Det är totalt oacceptabelt! Hur skulle till exempel Socialdemokraternas egen ledare, Magdalena Andersson kunna bedriva politik om hon inte kunde presentera och yrka på en egen budget?

Demokratin blomstrar när olika åsikter respekteras och ges utrymme. Att hindra oppositionen från att yrka avslag på en verksamhetsplan med budget för en nämnd undergräver denna grundläggande princip.

Alla politiska partier ska ha möjlighet att framföra sina invändningar och alternativa förslag.
Majoriteten har ett särskilt ansvar att säkerställa en öppen och inkluderande demokratisk process. Att försöka hindra oppositionen är inte bara antidemokratiskt utan även ett avsteg från principen om öppenhet och pluralism.

Vi uppmanar majoriteten att omfamna insyn och transparens i beslutsprocessen. Demokratin är stark när alla röster hörs och respekteras.

I Örebro behöver vi tvärtom en mer öppen politisk kultur som främjar dialog och respekt för demokratiska principer. Tyvärr uppvisar de styrande en frapperande dålig respekt för just detta. Ta till exempel nedläggningen av Ölmbrogården, eller de skolomläggningar som sker utan möjlighet för örebroarna att ta del innan beslutet i princip är klubbat. Att respektera och stärka oppositionens rättigheter är avgörande för att upprätthålla en levande och fungerande kommunal demokrati.

Tommy Sjöstrand, Liberalerna i Örebro
Ledamot Markplanerings- och exploateringsnämnden

Fotnot:

Utdrag ur kommunallagen:
I Sverige regleras kommunal verksamhet av kommunallagen. Enligt kommunallagen finns det krav på motivering av beslut, men det finns ingen specifik regel som säger att det måste hänvisas till något särskilt vid avslagsyrkanden.