Liberalerna vill satsa en miljon kronor på läsning

Mats-Olof Liljegren & Karolina Wallström, Liberalerna vill satsa en miljon kronor på läsning

Örebro onsdag 20 mars 2024
Pressmeddelande

Liberalerna vill satsa en miljon kronor på läsning


I Örebro kommuns skolor saknar många elever läsförmåga långt upp i åldrarna. Det är ett stort problem då det lägger hinder i vägen för avgångselever från årskur nio att kunna komma in på gymnasiet. Därför vill Liberalerna satsa en miljon kronor ur planeringsreserven för att ge fler elever chans och möjlighet att nå både läsförmåga och ordförståelse. Liberalerna anser att Örebro kommuns skolor med all kraft ska motverka risken att en del av kommande generationer växer upp som funktionella analfabeter.


– Jag blev chockad då jag vid mina besök ute på kommunens grundskolor fick klart för mig att det kan vara så många som 20 procent av eleverna i årskurs sju som inte kan läsa på en basal nivå. Det här är väldigt allvarligt och ett problem vi måste adressera. Man skulle kunna tro att det beror på hög andel nyanlända men alla dessa elever hade gått hela sin grundskoletid i våra svenska skolor, säger Mats-Olof Liljegren, skolpolitisk talesperson för Liberalerna i Örebro kommun.


– Sju års studier och så inte kunna läsa!? Det är ett kraftigt underbetyg till hur de styrande med Socialdemokraterna i spetsen misslyckats i sina prioriteringar. Och nu ser vi det igen! För imorgon (torsdag 21 mars) föreslår de i Grundskolenämnden att vi ska lägga 500.000 kr på simundervisning eftersom ett antal elever inte heller kan simma. Det är misslyckande efter misslyckande! Såklart ska alla lära sig simma, det ingår i skolans uppdrag. Men kan de inte läsa, ja, då är dörren till framtiden både stängd och reglad. För utan betyg i svenska kommer man inte in på gymnasiet. Det gör man utan betyg i idrott, fortsätter Mats-Olof Liljegren.


– I en värld av begränsade resurser, ramar de styrande själva beslutat om, måste vi börja med att prioritera det viktigaste. Läsning och ordförståelse är grunden till fortsatt lärande. Vi kan inte fortsätta ha en skola i Örebro kommun som släpper ifrån sig funktionella analfabeter. Skolan måste tillbaka till grunderna, läsa, räkna och skriva, slutar Mats-Olof Liljegren.

 

För mer information från Liberalerna i Örebro kontakta:

Mats-Olof Liljegren
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden
Tel: 070-360 19 19
E-post: [email protected]

Karolina Wallström
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Tel: 070-341 10 64
E-post: [email protected]