Liberalerna: Stäng förskolan Igelkotten!

Stäng igelkotten!

Örebro torsdag 14 mars 2024
Pressmeddelande

Liberalerna: Stäng förskolan Igelkotten!

Igelkotten är en fristående förskola på Boglundsängen som drivs av Tala förskolor AB. Tidigare var Arenakoncernen huvudman och ännu längre tillbaka Al-Azharstiftelsen. SÄPO vill att Arenaskolan stängs då det finns risk att barn radikaliseras inom skolan, vilket också Skolinspektionen anser. Skolan ska stängas men ärendet är under inhibition tills förvaltningsrätten sagt sitt.


– Utanförskap är starten till mycket problematik och att parallellsamhällen uppstår. Det är inte positivt. Detta har pågått länge och har nu lett till att vårt fria sekulära samhälle är hotat och att radikalisering breds ut,  säger Kommunalråd Karolina Wallström (L), 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen och fortsätter:


– Religion är en privatsak i Sverige och den ska respekteras. Men hotas vårt fria samhälle av radikalisering och separatism måste det med alla krafter stoppas!


– Vår grundlag och andra lagar, som skollagen, stöttar svensk frihet. Våra skolor ska vara fria från religiös indoktrinering. Arenaskolan ska stängas av det skälet. Nu fattar kommunen beslutet att förskolan Igelkotten också ska stängas. Det är ett lika bra beslut som att Arenaskolan ska stängas, säger kommunalråd Karolina Wallström.


– Det ska finns utrymme inom skolan för alla trosinriktningar men det är långt från det till att bedriva indoktrinering med syfte att radikalisera barn och unga. Om SÄPO finner att det finns risker för det är det synnerligen allvarligt. Jag ser ingen anledning att misstro vår säkerhetstjänst och därför är det rätt att även stänga Igelkotten som har liknande ägarstruktur, säger Liberalernas skolpolitiska talesperson Mats-Olof Liljegren.


– Oseriösa aktörer som riskerar begränsa barnets fria tanke under livets mest formativa år ska inte bedriva förskoleverksamhet. Att låta extremister introducera barn till världen, är som att låta mördare undervisa i etik, säger Adam Furustam, ledamot i Förskolenämnden.

 

För mer information från Liberalerna Örebro kommun kontakta

Karolina Wallström
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: [email protected]

 

Mats-Olof Liljegren
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Tel: 070-360 19 19 
E-post: [email protected]