Liberalerna säger ja till ny klimatstrategi för Örebro kommun

Kommunalråd Karolina Wallström (L): Liberalerna säger ja till ny klimatstrategi för Örebro kommun

Liberalerna har tillsammans med andra partier arbetat fram en klimatstrategi för Örebro kommun. Arbetet har letts av Centerpartiet från den styrande majoriteten, och det har fungerat bra. Liberalernas åsikter har lyssnats på, men allt har inte tagits med.

Den är nu på väg upp för beslut och igår, måndag den 3 juni, antogs den i kommunstyrelsen för att sedan också beslutas om i kommunfullmäktige.

Liberalerna bifaller majoritetens förslag till klimatstrategi. "Den är till stora delar riktigt bra," säger Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun, kommunalråd i opposition och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, och fortsätter:

– Liberalernas förslag har handlat om att inte tydligt i en strategi peka ut hur vi ska nå målen, utan låta det ske genom kommande handlingsplaner. En strategi bör hålla längre än "imorgon" och med fördel över mandatperioder.

– Vi har genom arbetet framåt fått klartecken på att kunna lägga tilläggsyrkanden på de förslag som är viktiga för Liberalerna att driva framåt. Därför kan vi idag bifalla majoritetens förslag, men med ett antal tilläggsyrkanden, för att fortsätta det arbete vi som opposition är ålagda att göra: komma med fler förslag och alternativ. Målet är att göra det tydligt vad vi önskar bidra med i fortsatt arbete i program, planer och nämndbeslut, avslutar Karolina Wallström.