Kraftfulla satsningar på skola och förskola i Liberalernas budget för 2025

Kommunalråd Karolina Wallström (L) presenterar Liberalernas budget för år 2025

Örebro måndag 3 juni 2024
Pressmeddelande

Kommunalråd Karolina Wallström (L):  Kraftfulla satsningar på skola och förskola i Liberalernas budget för 2025


Liberalerna i Örebro går in i 2025 med en tydlig agenda: att prioritera skola och förskola för att säkerställa en hållbar framtid för kommunen. Med dåliga ingångsvärden och stora underskott inom vård och omsorg samt socialtjänsten, står det klart att kraftfulla åtgärder behövs. Skolans ramar håller bättre, men elevernas kunskapsmål är långt ifrån godkända, vilket har lett till ett kunskapsunderskott som pågått i många år.


Utmaningar och Prioriteringar

– Kostnadsutvecklingen springer definitivt fortare än intäktsutvecklingen, och omvärldens situation påverkar inte bara Sverige utan också Örebro. Vi måste prioritera mer kraftfullt, säger Karolina Wallström (L), kommunalråd i Örebro och 2:e vice ordförande kommunstyrelsen och fortsätter:


Fokus på Förskola och Skola


– I detta läge är det viktigt att prioritera det som betyder mest både kortsiktigt och långsiktigt: vår nyckel till framtiden, förskola och skola. Om Örebros skolor inte lyfter sina målresultat får det konsekvenser på precis allt annat eftersom tillräckligt många "nya samhällsbärare" saknas. Kommande generationer måste rustas för att utveckla och ta ansvar för vårt fantastiska Örebro.


Omprioriteringar och Effektiviseringar


– Liberalerna prioriterar mycket hårt på annat, inte oviktigt, men i jämförelse med skolan finns inget annat val. Det är inte lätt att snabbt och kraftfullt minska på annan verksamhet, organisation, administration samt styrkedjor. Liberalernas satsningar ligger i att inte göra besparingar på medarbetare längst fram mot medborgarna, första ledets chefer och dess närmsta administrativa personal. Samtidigt satsar vi över 100 miljoner mer på förskola och skola.


– Vi lägger stora effektiviseringar på centralförvaltning och ställer krav på att kommunledningen ställer om både organisation, upphandling, digitalisering och lokalanvändning med mera. 


Ett Alternativ för Framtiden


– Som oppositionsparti är det viktigt att visa ett alternativ till både resursfördelning och styrning, vilket vi gjort ett tag nu. Samtidigt måste vi förhålla oss till rådande omständigheter, även om vi inte direkt skapat dem. Kan vi redan ett halvår innan årets slut ställa om kan vi få bra effekter för 2025. Vi har inte mer resurser eller totalt sett mer resurser än de styrande, men vi prioriterar annorlunda, avslutar Karolina Wallström.


För mer information kontakta                           

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: [email protected]

Bilaga Storlek
Budget 2025.pdf (11.77 MB) 11.77 MB