Jag blev oprovocerat påhoppad

Jag blev oprovocerat påhoppad på gatan. Karolina Wallström (L) Kommunalråd

Nu är det juni och jag ägnar krönikan till att summera årets första halvår, funderar över intryck och vad som präglat året hittills.

Jag har varit heltidspolitiker i olika former i drygt 22 år. Jag har sett en hel del och fått uppleva både roligt men också mött många utmaningar. Ibland har det varit svårt att hitta energi i detta svåra uppdrag. Frustrationen att inte kunna göra mer är det svåraste. Att försöka möta alla örebroares behov med för lite resurser är i det närmaste ouppnåeligt. Alla förstår att man måste prioritera och hantera både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet, men det är otroligt svårt att få godkänt av en majoritet. Ännu svårare i opposition när man inte har makten.

Årets första fem månader har präglats av kommunens dåliga resultat för 2023. Det följer oss i diskussioner in i det nya året men det påverkar också hela 2024. Stora underskott för social välfärd! Förskolan och skolan har inte haft förutsättningar att möta alla barn och unga efter deras behov. Inga stora underskott i skolramarna, men dessvärre undermåliga resultat och hårt pressade medarbetare. Trogna medarbetare, ingen skam på dem, har lyckats följa krav från S, M och C att hålla budgetramen före att följa skollag och läroplaner i både förskola och skola. Barn och elever är de som får betala priset av majoritetens prioriteringar.

Det andra som präglat halvåret är valrörelsen för EU-valet. Ett viktigt ödesval för många frågor i vår del av världen, Europa. För mig som liberal är ett bra och fördjupat samarbete i stora övergripande frågor avgörande för ett starkare Sverige. Vi önskar inga murar mot Europa utan vi behöver samarbeta för klimatet, freden, mänskliga rättigheter samt förhindra kriminalitet som rör sig för fritt och lätt över gränserna, för att nämna några av de viktigaste frågorna.

Vi vill verkligen göra ett viktigt arbete tillsammans med övriga EU-länder. Liberalerna arbetar tillsammans med andra liberala partier i EU, där ingår inga andra sidor. Djup är viktigare än bredd vilket betyder att EU-nivån inte ska ska vara inblandad i allt. Jag önskar innerligt att alla tar både sitt ansvar och sina möjligheter och röstar i EU-valet den 9 juni.

Valrörelse är kul, MEN jag måste säga att det nya samhället är starkt påverkat av polariseringen, och det gör ont. Med ”svart och vitt-tänket” har så mycket hat, hot och våld flyttat in i demokratin. Beklagar det djupt. Det hotar både solidaritet och respekten för olika åsikter.

Jag bar min L-märkta väst härom dagen och blir oprovocerat attackerad på gatan. Via nätet sprids förenklade polariserade budskap som får stora konsekvenser. Vi gillar högt i tak men nu används den takhöjden för hat. Det är sällan varken sanningen eller konstruktivt. Jag vill uppmana till mer snällhet och påpeka att fred inte uppstår i mer hat.

Nu är vi i en fantastisk tid med sprakande grönska, många avslut men vi står också inför lov och ledighet med chans till mer frihet. Därefter kommer nästa halvår med nystart och nya möjligheter. Det är bara att börja om med det som är bra och/eller starta nytt. Jag vill önska alla örebroare en skön sommar, fånga varje dag och tänk på att morgondagen kan formas om, om man vill.

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition