Ingen ska behöva sova ute

Johanna Reimfelt

Än en gång närmar vi oss mörkare och kallare tider. Ännu ett år kommer det att finnas människor i Örebro som saknar tak över huvudet. Vi vet att nätterna nu börjar bli kallare, med minusgrader som inte är ovanliga. För de flesta av oss innebär det att vi kanske tänder några ljus på kvällen eller lägger oss lite tidigare. Men hur gör du när du saknar en bostad, när du saknar en plats att värma dig på?

 

I dagens Örebro har vi alltför många invånare som saknar ett hem. Detta är något som vi är medvetna om. Örebro kommun har med stora ansträngningar utarbetat en strategi för att minska hemlösheten. En strategi som fastställer att vi bör arbeta mot en nollvision när det gäller hemlöshet. Självklart, det är något vi Liberaler stödjer helhjärtat varje dag i veckan. Detta är inte heller något nytt. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, som också är svensk lag, fastslår detta. Dessutom ålägger socialtjänstlagen kommunen att främja varje individens rätt till en bostad. Så vad är då värdet av en strategi mot hemlöshet utan konkreta åtgärder?

 

Liberalerna vill se en förbättrad politik för att möta det akuta behovet av tak över huvudet. Vi strävar efter en socialliberal politik där vi utgår från de som faktiskt har behovet och inte enbart från kommunens egna verksamhet. En avgörande del av detta är att sluta använda tillgången till platser på kommunens härbärgen som ursäkt för att inte agera i frågan. Istället behöver vi säkerställa att det finns flera alternativ för dem som behöver skydd från nattens kyla.

 

Liberalerna vill införa en 'tak över huvudet-garanti' utformad på ett sådant sätt att olika föreningar kan erbjuda tak över huvudet och få ersättning från kommunen. Detta kommer att ge möjlighet för organisationer och föreningar som redan arbetar med människor i utanförskap att göra ännu mer. Kommunen bör våga omfamna sin roll som en möjliggörare för samhället, och inte enbart som en utförare, för att på ett effektivt sätt möta behoven hos dem som befinner sig i utanförskap.

 

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor