Gåvor från avlidna till 
Örebro kommun ska respektera givarens önskan!

Respektera Everts önskan! Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Örebro tisdag 16 januari 2024
Pressmeddelande

Karolina Wallström (L): Gåvor från avlidna till  Örebro kommun ska respektera givarens önskan!

Evert Eriksson i Hyttebacken skänkte sin gård till Örebro kommun under sin ålderdom för att den skulle bevaras till eftervärlden. Örebro kommun mottog gåvan och föreslår nu, efter Everts död att gården blir ett kulturreservatet vars namn ska vara Kilsbergstorpet Hyttebacken.


Evert Eriksson lämnade också ett större kapital efter sig där kommunen ansökt om och fått 14 miljoner kronor från allmänna arvsfonden. Nu föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att dessa medel ska in i kommunens resultat. Detta blir helt fel och Liberalerna menar att Örebro kommun ska placera pengarna i en stiftelse eller fond med tydligt uppdrag att via avkastning kunna förvalta och utveckla Kilsbergstorpet Hyttebacken.


– Totalt fel att bokföra Everts gåva som en intäkt till kommunen. En intäkt går in i kommunens resultat och även om det är en finansiell post som kan hållas utanför verksamhetsområdenas resultat så räknas det med i kommunens totala resultat och kan inte ge avkastning i regelrätt mening. Pengarna för skötsel och utveckling av Kilsbergstorpet Hyttebacken måste säkras bättre så kommen kan efterleva Evert Erikssons önskan, säger kommunalråd Karolina Wallström (L) 2:e vice ordförande kommunstyrelsen.


– Liberalerna vill att pengarna förvaltas av en stiftelse eller fond så syftet med dem och avkastningen de ger går till vad givaren avsett. Under 2024 beräknas 200.000 kr behövas för drift och underhåll. Dessa medel ska rekvireras från stiftelsen eller fondens avkastning och via Teknik- och Servicenämnden täcka kostnaderna för skötsel och utveckling av Kilsbergstorpet Hyttebacken, fortsätter Karolina Wallström.


– Jag föreslår kommunstyrelsen detta idag och hoppas Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet inser det okloka i att lägga in Evert Erikssons gåva till Örebro kommuns resultat. Det hörs ju bara man säger det hur tokigt det är, avslutar Karolina Wallström.


För mer information kontakta:
Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen

Tel: 070-341 10 64
E-post: [email protected]