Från utanförskap till farliga parallellsamhällen

Separatism är motsatsen till den öppna samhället - Kommunalråd Karolina Wallström (L)

Sverige är ett fantastiskt land, med religionsfrihet och möjlighet till egna åsikter för alla. Frihetsbegreppet att inte tvingas till åsikt, levnadssätt och livsåskådning är grundlagsskyddad. Likaså ska ingen diskrimineras på grund av sina val, åsikter eller värderingar. De som vill tvinga andra att inte följa svensk grundlag hör inte hemma i Sverige. Som socialliberal vill jag leva och samarbeta i solidaritet med andra, utan att begränsa andra individers frihet. Religion är en privatsak och ingen är en ”otrogen” bara för att man inte tror lika.

Inte sällan ur ett utanförskap uppstår parallellsamhällen där människor befinner sig utan likvärdiga möjligheter till frihet, självständighet och ansvarstagande. Väl fast i ett mindre samhälle i samhället är integrationen svår. Där är det svårt att lära sig hur vårt svenska samhälle, med kultur och sedvänjor, fungerar. Det pratas dålig svenska eller inte alls. Samtidigt är det skolplikt i Sverige och en vårdnadshavare som lever i ett annat samhälle än den skolan befinner sig i får svårt med sitt ansvar. Det kan leda till att man inte längre följer svensk lag och en parallell maktordning inträder.

Som liberal utgår jag från individen och dess rätt att tycka olika, men vi måste våga vara ärliga och säga ifrån när fundamentalism hotar den svenska friheten. Jag tänker speciellt på de som vill se ett helt annat samhälle än det vi byggt upp här i Sverige. Separatism är motsatsen till det öppna fria samhällets mångfald. Vi får inte bli ”nyttiga idioter”, som av svensk godtrogenhet vill respektera allt och alla. Vi ska inte vara extremisternas bästa försvarare. Deras mål är inte integration utan i stället vill de kontrollera sitt eget territorium, de som lever där, deras livsval och tankar.

Islamistiskt separatism är inte någon frihetsrörelse som kämpar för att alla ska få samma rättigheter. Separatisterna vill fjärma sig från övriga samhällets lagar och regler. De vill ha egna skolor där de kan särskilja pojkar och flickor och koppla undervisningen till religiösa regler. Deras barn ska inte blandas med andras barn, flickor hotas med helvetet om de inte bär slöja och deras enda räddning är att fly för sitt liv eller omhändertas. 

När Vivallaskolans rektor rakryggat berättade att barn som kommit från en konfessionell muslimsk skola visat tecken på radikalisering så är hon ett hot. Hon är ett hot för att hon är stark, är kvinna och säger sin sanning med ambitionen att ge alla barn en likvärdig, fri och trygg skola i enlighet med både grundlag och skollag. 

Jag har själv tagit emot flera berättelser och sett bevis för föreningar och institutioners inblandning i att skapa parallellsamhällen, förtryck mot de som inte inordnar sig och stöttning av radikalisering.

Tillsammans måste vi se nyktert på det som hotar vårt fria sekulära samhälle och hjälpas åt att skydda det. Jag har blivit varnad flera gånger för att jag berättar om det jag sett och upplevt. Politiker och media, som företrädare och opinionsbildare, får inte gå extremisters ärenden. Vi har ett större ansvar!

 

Karolina Wallström, Liberalerna Örebro kommun
Kommunalråd i opposition
2:e vice ordförande Kommunstyrelsen