Fler måste bli behöriga till gymnasiet!

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i skolfrågor Ledamot Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande Grundskolenämnden

Snart sommarlov och glädjen hos eleverna kan vara stor. För många niondeklassare är det säkert extra spännande då gymnasiet drar igång till hösten. Men för kanske 30 procent av dessa elever är dörren till gymnasiet både stängd och reglad. De är inte behöriga eftersom betyg saknas. Vad deras känslor är kan jag bara gissa.

Från Örebro kommuns grundskolor skickas det årligen ut många avgångselever som inte når upp till grundläggande gymnasiebehörighet. År efter år låter de styrande (S, C och M) detta ske. Det är allvarligt för utan gymnasieutbildning är vägen till egen försörjning och till att kunna bidra till samhällets utveckling så mycket svårare.

De styrande har under många år försökt förbättra skolresultaten genom bland annat effektiviseringar. Det är absolut inte fel att effektivisera om det finns uppgifter som går att göra på smartare sätt. Problemet är att deras effektiviseringar, med minskade resurser, inte gett tillräckliga positiva resultat. Tvärtom ser vi en skola i Örebro kommun som ska drivas på nära nog anorektiska nivåer. Det finns stora risker och jag är oroad.

Det jag möts av i mina kontakter med lärare, föräldrar, rektorer och andra som arbetar inom skolan är att det har gått för långt i ivern att bedriva skola med låg kostnad. Det är allvarligt när viktiga yrkesgrupper inom skolan får stå tillbaka för att ekonomin kräver det. Det är också allvarligt att i princip uppmana till att åsidosätta skollagen, vilket jag tycker de gör när de i sin budget skriver: ”Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning”. Det rimmar illa med skollagens krav om att varje elev ska få det stöd den behöver.

Det är rektorns uppgift att uppfylla skollagen men under trycket från de styrande med skarpa budgetdirektiv bakbinder man effektivt våra rektorer. Jag har till och med hört att rektorer kan hänvisa till HR för att rättfärdiga de prioriteringar som måste göras för att hålla budget. I Örebro kommun är budgetdisciplinen mycket hög. Det är dock inte måluppfyllelsen och det borde leda till eftertanke. Är det balans mellan resurstilldelning och resultat?

Liberalerna ser allvarligt på allas rätt till god utbildning, grunden för en stark demokrati och ett blomstrande samhälle. Kvaliteten på utbildningen och möjligheten till fortsatta studier är avgörande för varje individs framtid. Vi är övertygade om att en förändring är nödvändig. Liksom vi, borde styret sätta elevens behov och rätt till utbildning först. Vi vill säkerställa att skolorna får de resurser de behöver för att kunna erbjuda den utbildning som skollagen föreskriver så att varje elev får det stöd den behöver för att lyckas.

Det är budgettider inom Örebro kommun. Jag vill uppmana de styrande att ompröva sin politik. Det är inte kostnader att bedriva grundskola, det är en investering. Varje krona som går till att investera i våra framtida generationer är det som på sikt genererar plus i kassan. Både hos individen men också för kommun och stat. Utan välutbildade människor kommer vårt samhälle krackelera. Det måste förhindras.

Det är mycket bra att Liberalerna i regeringen driver skolfrågorna. Vi kan tack vara statliga beslut köpa in mer läromedel. Det är mer än välkommet just här i Örebro kommun eftersom de styrande valt att även inom detta område dra hårt i svångremmen. Örebro kommuns grundskolor ligger bland dem som satsar minst på läromedel. Viktigaste av allt är dock legitimerade lärare. Det är långt kvar tills alla elever undervisas av legitimerade lärare vid Örebro kommuns grundskolor och det måste prioriteras.

För att fler elever ska kunna sjunga ”Och den ljusnande framtid är vår” efter studenten krävs att grundskolan fungerar. För flera hundra ungdomar som nu lämnar våra grundskolor är studentfirandet inte tre år utan ljusår långt bort. Varför ska vi vara nöjda med det?

 

Mats-Olof Liljegren, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i skolfrågor
2:e vice ordförande Grundskolenämnden