Det måste bli bättre för alla Gode män i Örebro kommun!

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun Talesperson i sociala välfärdsfrågor Ledamot Kommunfullmäktige  2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Örebro kommun står inför betydande utmaningar när det gäller att behålla och rekrytera gode män. Att ta på sig ansvaret som god man är inte bara en individuell insats, det är också en värdefull samhällstjänst. I ett liberalt Örebro tar vi hand om varandra och ser civilsamhället som en central pelare.

 

Liberalerna har tidigare framfört kritik angående brister i stödet till dem som åtagit sig uppdrag som god man och även kommunens tillgänglighet. Det är inte rimligt att inte kunna komma i direkt kontakt med sin handläggare. Frågan om vem som är till för vem blir påtaglig. Kommunens verksamhet ska existera för att stödja medborgarna, inte tvärtom.

 

Att vara god man är till stor del en ideell insats, och samhället bör visa sin uppskattning för de som trots låga ersättningar fortsätter att göra denna viktiga insats. Det är hög tid för kommunen att agera och se till att nödvändiga förbättringar genomförs för att säkerställa en välfungerande och stödjande miljö för gode män. Därför uppmanar vi Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet att omedelbart se till att det går att ringa direkt till handläggare för råd och stöd.

Med en satsning på en miljon kronor för stöd och vidareutbildning till gode män visar Liberalerna på precis det.

I slutändan handlar detta om att visa respekt och erkännande för de insatser som görs av gode män i vår kommun. Deras ovärderliga engagemang och dedikation borde vara en källa till stolthet för oss alla. Genom att säkerställa att resurser och stöd är tillgängliga visar vi vår tacksamhet. Om vi ska ha gode män i framtiden är det avgörande att vi agerar nu och tar konkreta åtgärder så att de som är gode män känner sig uppmuntrade och respekterade i sitt uppdrag. Med en satsning på en miljon kronor för stöd och vidareutbildning till gode män visar Liberalerna på precis det.

 

Johanna Reimfelt, Liberalerna Örebro kommun
Talesperson i sociala välfärdsfrågor
2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden